Hållbarhetsanalys – en vägledning

Författare:

  • Patrik Baard
  • Maria Vredin Johansson
  • Karin Edvardsson Björnberg

Publiceringsdatum: 2011-12-30

Rapportnummer: FOI-R--3389--SE

Sidor: 48

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • klimatanpassning
  • hållbarhet
  • kostnads-nyttoanalys
  • målkonflikter
  • kommunal planering
  • beslutsstöd

Sammanfattning

När beslutsfattare planerar klimatanpassningsåtgärder är det viktigt att de kan förutse vilka konsekvenser som kan uppstå till följd av olika åtgärder. För att undersöka hur åtgärderna påverkar andra planeringsområden behandlar verktyget Hållbarhetsanalys tre olika dimensioner som förknippas med begreppet hållbarhet: miljö, samhälle och ekonomi. Verktyget identifierar konsekvenser inom dessa områden givet en, eller flera, planerade klimatanpassningsåtgärder.