Förstudie införande av GM-VV i Försvarsmakten och stödmyndigheter - Metod och teknikutveckling VV & A 2011

Författare:

  • Constantinos Giannoulis
  • Jan Tegnér
  • Farzad Kamrani

Publiceringsdatum: 2012-04-13

Rapportnummer: FOI-R--3431--SE

Sidor: 31

Skriven på: Svenska