Quick Access Target Eye Pointer (QATEP) – Slutrapport QATEP projektet inom NFFP 5

Författare:

 • Martin Castor
 • Stephen Oconnell
 • Jerry Pousette
 • Martin Krantz
 • Martin Gejke

Publiceringsdatum: 2012-10-11

Rapportnummer: FOI-R--3467--SE

Sidor: 32

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • QATEP
 • ögonrörelser
 • ögonrörelsemätning
 • sensorer
 • sensorstyrning
 • luftstrid
 • målutpekning
 • JAS 39 Gripen
 • HMD
 • hjälmdisplay

Sammanfattning

QATEP (Quick Access Target Eye Pointer) var ett projekt inom NFFP 5 programmet (Nationellt Flygforskningsprogram), finansierat via VINNOVA (dnr 2009-01358) som pågick februari 2010 till september 2012. Under projektet utvecklade och utvärderade FOI, Milso AB och Smart Eye AB det så kallade QATEP-konceptet. QATEPkonceptet bygger på de senaste årens tekniska landvinningar inom ögonrörelsemätning. Projektet har, baserat på världsledande svensk teknik från Smart Eye AB, utvecklat en prototyp som visar potentialen med ögonrörelsemätning för bland annat målutpekning. Föreliggande rapport är slutrapporten från projektet och beskriver det arbete som genomförts. Rapporten innehåller en kortfattad beskrivning av QATEP konceptet, beskrivning av projektets leveranser och resultaten från ett experiment som genomförts i FLSC (Flygvapnets Luftstridssimuleringscenter). Resultatet från experimentet visar tydligt på möjligheterna att med QATEP systemet mycket snabbt invisa mot och låsa på mål. Slutligen ges ett antal rekommendationer för fortsatt utveckling av det innovativa QATEP-systemet.