Taktiska scenarier för fordonsburen radiokommunikation

Författare:

  • Anders Hansson
  • Jan Nilsson
  • Jimmi Grönkvist

Publiceringsdatum: 2012-12-28

Rapportnummer: FOI-R--3482--SE

Sidor: 25

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Taktiska scenarier
  • radiokommunikation
  • fordonsburen taktisk
  • radiokommunikation
  • scenariobaserad värdering

Sammanfattning

Taktiska scenarier för radiokommunikation används som grund för realistiska utvärderingar av kommunikationslösningar. Scenariobaserad värdering av radiosystem gör det möjligt att studera olika protokolls beteenden under realistiska förhållanden och bedöma prestandan hos hela system. Detta gör det möjligt att bedöma om en framtagen kravbild avseende taktiska tjänster är realistisk och kan uppfyllas med ett radiosystem av en viss typ. Att använda taktiska scenarier underlättar också förståelsen för vilka problem som är relevanta och hur de studeras. Detta gör det enklare att presentera och diskutera resultaten med användarna. Rapporten innehåller en sammanställning av scenarier, för fordonsburen taktisk radiokommunikation, som under de senaste 10-15 åren tagits fram, i studier där FOI varit delaktig.