Ledning av logistik – Samordning av insatslogistiken från topp till botten

Författare:

 • Karin Schröder
 • Anna Weibull

Publiceringsdatum: 2012-10-17

Rapportnummer: FOI-R--3495--SE

Sidor: 67

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Logistik
 • insatslogistik
 • humanitärlogistik
 • insats
 • samordning
 • koordination
 • supply chain
 • värdekedja
 • nyckeltal
 • scorecard

Sammanfattning

Denna studie har genomförts inom projektet Ledning av logistik, en studie inom ramen för FoT Logistik med avsikt att bidra till utvecklingen av Försvarsmaktens logistikverksamhet på lång sikt. Syftet med studien är att bedriva forskning inom civil logistik för att via kunskapsöverföring stödja förbättringsarbetet inom den internationella insatslogistiken. I denna rapport genomförs en fallstudie hos Försvarsmakten i syfte att undersöka möjliga tillämpningar av de erfarenheter och verktyg som byggts upp under projektets gång (från 2009-2012), framförallt med avseende på forskning och erfarenheter av logistik inom den humanitära sektorns internationella insatser. Studien visar på ett behov av samordning, integration och koordination av insatslogistiken inom ett flertal områden samt poängterar vikten av en prioritering av logistiken som stödfunktion för att uppnå effektivisering och önskad effekt i genomförande.