Försvarsutgifter i budgetkrisens spår – en försvarsekonomisk omvärldsanalys

Författare:

  • Peter Nordlund
  • Janne Åkerström

Publiceringsdatum: 2012-11-01

Rapportnummer: FOI-R--3508--SE

Sidor: 101

Skriven på: Svenska