When Still Waters Fizz: the Fall of the ‘Republican Monarchy’ in Egypt

Författare:

 • Mikael Eriksson

Publiceringsdatum: 2012-12-31

Rapportnummer: FOI-R--3526--SE

Sidor: 96

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • arabiska våren
 • arabiska revolter
 • revolution
 • folkligt uppror
 • Egypten
 • geopolitik
 • Mellanöstern
 • Nordafrika
 • Magreb
 • säkerhetspolitik
 • Muslimska brödraskapet
 • Hård- respektive mjuk säkerhet.

Sammanfattning

Denna studie undersöker Egyptens nuvarande säkerhetpolitiska tillstånd. Studien finner att det inte finns någon återvändo till den politik som bedrivits under Mubarak, även om delar av den tidigare försvars- och utrikespolitiska strukturen kommer att bestå under Morsi. För att förstå Egyptens nya säkerhetspolitiska tillstånd undersöker denna studie den bredare frågan om regionen har blivit mer eller mindre stabil i termer av säkerhet till följd av Egyptens politiska förändring. Utifrån denna aspekt granskas ett antal faktorer i studien: 1.) förändringar i Egyptens 'mjuka' respektive och 'starka' maktförmåga; 2.) nuvarande roll för de huvudsakliga politiska aktörerna inom Egypten; 3.) samt Egyptens nuvarande geopolitiska förhållningssätt på nationella och regionala utmaningar. Detta sker dels genom att beakta traditionell säkerhetspolitik samt icke-militär säkerhet. Studien konstaterar att landet är i en brytningspunkt (alt. övergångsprocess) och behöver övervinna ett antal kortsiktiga och långsiktiga utmaningar. Hur dessa utmaningar kommer att hanteras under de närmsta åren blir avgörande för Egyptens säkerhetspolitiska tillstånd. Viktigt att konstatera är att skiftet mot demokrati fortskrider trots bakslag. Detta i sig tyder på att Egyptens säkerhetspolitiska identitet kommer att vara folkligt förankrat och inte bestämmas av enskilda personer inom ramen för en 'republikansk monarki'.