Tekniker för analys av data från webben

Författare:

 • Ulrik Franke
 • Fredrik Johansson
 • Magnus Jändel
 • Lisa Kaati
 • Marianela Garcia Lozano

Publiceringsdatum: 2012-12-10

Rapportnummer: FOI-R--3532--SE

Sidor: 57

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • webbspaning
 • webbdata
 • textanalys
 • sociala nätverk
 • informationstrovärdighet
 • integritetsskyddande tekniker
 • informationsfusion

Sammanfattning

I den här rapporten beskrivs några av de tekniker som kan användas för analys av data från webben. Rapporten är inte tänkt att ge en uttömmande beskrivning av ämnet utan visar bara på en del av de tekniker som finns tillgängliga och kan vara användbara när man analyserar data som härstammar från webben. De tekniker som presenteras är olika former av datoriserad textanalys, analys av sociala nätverk, tekniker för att avgöra om en användare har flera alias, hur digitala spår kan användas i jakten på ensamagerande terrorister, integritetsbevarande tekniker för analys och slutligen hur man kan bedöma trovärdigheten hos data från webben.