NCS3: årsrapport 2012

Författare:

  • Jonas Hallberg
  • Mikael Wedlin
  • David Lindahl
  • Jonas Almroth
  • Mats Persson
  • Teodor Sommestad

Publiceringsdatum: 2013-04-02

Rapportnummer: FOI-R--3638--SE

Sidor: 27

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Industriella informations- och styrsystem
  • IT-säkerhet
  • kritisk infrastruktur

Sammanfattning

Syftet med Nationellt centrum för säkerhet i styrsystem för samhällsviktig verksamhet, NCS3, är att stödja det nationella arbetet rörande säkerhet i industriella informations- och styrsystem. Denna rapport sammanfattar den verksamhet som under 2012 bedrivits inom ramen för NCS3.