Automatic Differentiation applied to Edge in NFFP5 project MADEF

Författare:

  • Olivier Amoignon

Publiceringsdatum: 2014-04-09

Rapportnummer: FOI-R--3689--SE

Sidor: 29

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • funktionsderivator
  • känsligheter
  • adjunkt metoden
  • automatisk
  • differentiering
  • bakåt mod.

Sammanfattning

Inom MADEF projektet tillämpas automatisk differentiering (AD) för att komplettera utvecklingen av den adjungerade strömningsekvationslösaren i Edge, vilket används inom aerodynamisk design. Vi använde programmet Tapenade från INRIA för att utveckla "dforce", ett program som räknar derivator av funktionen F vilka beror av strömningslösningen, till exempel aerodynamiska krafter och moment, eller DC60 kriteriet för interna strömningar. Derivator av F, till exempel med avseenden på primitiva eller konservativa variabler vid noderna, är partiella derivator vilka används vid olika steg när man räknar derivator av F med avseenden på formen. I vanliga designtillämpningar, där gradient-baserad optimering används, skulle F kunna vara antingen målfunktionen som ska minimeras eller ett av bivillkoren. Efter utvecklingen av dforce har adjunktlösaren i Edge anpassats för att kunna använda högerled beräknade med hjälp av AD.