Litteraturstudie av tekniker för pålitliga IT-plattformar

Författare:

  • Jacob Löfvenberg
  • Ioana Rodhe

Publiceringsdatum: 2013-10-22

Rapportnummer: FOI-R--3724--SE

Sidor: 40

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • litteraturstudie
  • pålitlig plattform
  • pålitlig mjukvara
  • högassuransmjukvara
  • litteraturstuide

Sammanfattning

I dagens mycket stora mjukvarusystem är det vanligt att tillgängliggöra uppdateringar av mjukvaran efter hand som fel korrigeras och funktionalitet förbättras. I verksamheter med höga sekretesskrav och/eller tillgänglighetskrav är det inte acceptabelt med mjukvarusystem som kräver upprepade uppdateringar, eftersom sådana system antagligen inte går att lita på i tillräckligt hög grad för att låta dem hantera känslig information. Istället behövs mjukvarusystem som redan från början kommer att uppföra sig på ett korrekt sätt. Denna rapport ger en översikt över existerande forskningslitteratur inom fältet pålitliga IT-plattformar. Detta görs i form av en litteraturstudie av metoder och tekniker för att påvisa att mjukvara som körs på en IT-plattform är pålitlig, i betydelsen att den beter sig som den ska. En sökning gjordes i databasen Scopus. Totalt hittades 113 artiklar som var relevanta för studien och dessa kategoriserades enligt ett antal kriterier. Studien visar att vissa kategorier har fått mer uppmärksamhet än andra och att vissa tekniker (t.ex. trusted platform module) dominerar. En annan observation är att de flesta artiklarna, särskilt de som inte är så gamla, studerar mycket små och smala problem och att det är svårt att se hur dessa lösningar på ett enkelt sätt ska kunna läggas samman till en helhet som kan anses vara pålitlig.