Vindlog 2020 – Vindkraftsutbyggandets logistiska utmaningar

Författare:

  • Sten Ternblad
  • Gustav Salomonsson

Publiceringsdatum: 2013-12-31

Rapportnummer: FOI-R--3731--SE

Sidor: 62

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • vindkraft
  • logistik
  • SCOR

Sammanfattning

I denna studie som finansierats av Energimyndigheten och Södra Norrlands vindkraftcentrum har vi undersökt de logistiska utmaningar som följer av en storskalig utbyggnad av vindkraft. Vi har använt SCOR - världsstandard för försörjningskedjor - i vårt arbete för kartläggning av försörjningskedjorna vid utbyggnad av vindkraft och visat hur en konceptuell modell för analys baserad på SCOR kan fungera som verktyg för att analysera de försörjningskedjor som hänger samman med en storskalig utbyggnad av vindkraft. Försörjningskedjor omfattar såväl informationsflöden som fysiska flöden. När vi kartlagt informationsflödet utifrån ett intressent-perspektiv baserat på aktörer i de olika tillståndsprocesserna fann vi att spridningen av information längre ner i kedjan var bristfällig. Aktörer kan inte använda den informationen för sina beslut om kapacitetsinvesteringar. Det finns infrastruktur och resurser för fysiska flöden som kan stödja en ganska omfattande utbyggnad. Utan synkronisering finns dock en uppenbar risk att såväl infrastruktur som resurser som krävs för utbygganden kommer att användas på ett icke optimalt sätt och i värsta fall reducera önskvärd utbyggnadstakt. Vi har på en konceptuell nivå funnit att med hjälp av SCOR går det att modellera materialflödena vid en utbyggnad av vindkraften och det är det vi använt oss av i denna studie.