Russian Military Capability in a Ten-Year Perspective - 2013

Författare:

 • Jakob Hedenskog
 • Carolina Vendil Pallin
 • Bengt-Göran Bergstrand
 • Märta Carlsson
 • Per Enerud
 • Tomas Malmlöf
 • Johan Norberg
 • Susanne Oxenstierna
 • Gudrun Persson
 • Roger Roffey
 • Fredrik Westerlund

Publiceringsdatum: 2013-12-11

Rapportnummer: FOI-R--3734--SE

Sidor: 158

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Ryssland
 • militär förmåga
 • Väpnade Styrkorna
 • personal
 • materiel
 • övning
 • flygvapen
 • luftförsvar
 • marinstridskrafter
 • markstridskrafter
 • kärnvapen
 • upphandling
 • strategisk riktning
 • mobilitet
 • beredskap
 • säkerhetspolitik
 • strategi
 • doktrin
 • koncept
 • försvarspolitik
 • Putin
 • Sjojgu
 • Serdjukov
 • ekonomi
 • försvarsutgifter
 • försvarsbudget
 • statliga beväpningsprogrammet
 • statliga
 • försvarsordern
 • korruption
 • försvarsindustri
 • FoU

Sammanfattning

Rysslands konventionella militära förmåga har ökat och bedöms fortsätta att öka under den kommande tioårsperioden. Större försvarsutgifter och ökad materielanskaffning kommer att innebära att förbanden blir mer övade och bättre utrustade och beväpnade. Reformeringen av de Väpnade Styrkorna verkar gå in i en lugnare fas efter några år av omställning, omstrukturering och införande av nya koncept. Under de närmaste åren kommer undervisningsplanen för den militära utbildningen och övningsverksamheten genomgå ytterligare förändringar, övningarna kommer att inkludera nya element och finjusteringar av organisationen kommer att ske. I ett kortare perspektiv kommer Ryssland inte att ändra målet att ha en miljon man i de Väpnade Styrkorna. I ett längre perspektiv kommer dock demografiska och ekonomiska realiteter att tvinga Försvarsministeriet att revidera personalförsörjningsplanen. Storleken på Rysslands försvarsbudget kommer troligen att vara mellan 3,5 och 4 procent av BNP och det finns i dagsläget en politisk vilja att behålla denna nivå. Många försvarsindustriföretag är dock ineffektiva och kommer fortsatt att ha problem med att leverera den moderna materiel som de Väpnade Styrkorna efterfrågar. Trots de många utmaningar som återstår kommer Ryssland att öka sin militära förmåga i termer av beredskap, styrkeprojicering och uthållighet och förbättrad ledning i takt med att ny teknologi används, materiel anskaffas och personalen övas i ökad utsträckning.