Erfarenhetshantering i Försvarsmakten – tillämpning i ledningsmiljön

Författare:

  • Anders Noren

Publiceringsdatum: 2014-03-19

Rapportnummer: FOI-R--3796--SE

Sidor: 52

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Erfarenhetshantering
  • ledning
  • lärande
  • organisatoriskt lärande.

Sammanfattning

Rapporten innehåller en jämförelse mellan olika processer för erfarenhets-hantering som används inom Försvarsmakten och vid ledningsregementet. Jämförelsen utmynnar i ett antal angreppssätt och rekommendationer för hur erfarenhetshantering kan bedrivas för att stödja utvecklingen av försvarsmakts-gemensamma system och metoder för ledning, lednings-stridsskolans tjänstegrenar samt ledningsregementets krigsförband. Det finns ett flertal metoder för erfarenhetshantering att tillgå, och valet bör bygga på vad erfarenheterna skall användas till. Den erfarenhetshanteringsprocess som tillämpas inom Nato tycks ha begränsade förutsättningar att fånga de erfarenheter skolan behöver. Ett bredare spektrum av metoder såsom direkt observation, intervjuer, workshops och seminarier förordas. De erfarenheter lednings-stridsskolan behöver för att utveckla ledningsområdet måste aktivt eftersökas i hela Försvarsmakten.