Objektbaserad säkerhet - Årsrapport 2013

Författare:

  • Lars Westerdahl

Publiceringsdatum: 2013-12-31

Rapportnummer: FOI-R--3802--SE

Sidor: 26

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Objektbaserad säkerhet
  • Obs
  • Attributbaserad kryptering
  • ABE
  • Attributbaserad åtkomstkontroll
  • ABAC
  • Obemannade farkoster
  • UAS
  • Cybersäkerhet

Sammanfattning

Den här rapporten sammanfattar de aktiviteter och de uppdrag som har genomförts inom FoT-projektet Objektbaserad säkerhet under 2013. Den huvudsakliga uppgiften för projektet har varit att studera möjligheten att realisera en IT-säkerhetsmodell där säkerhetsfunktionalitet knyts direkt till ett informationsobjekt och på så sätt minskar informationsobjektets beroende av ett systembaserat perimeterskydd. Inom frågeställningen ingår även att studera hur åtkomstkontroll kan förbättras genom en mer finmaskig kontrollfunktion. De tekniker som har varit i fokus för årets arbete är attributbaserad kryptering och attributbaserad åtkomstkontroll. En del av arbetet sker genom ett samarbete med Natoforskningsgrupperna Information Assurance / Cyber Defence Research Framework och Trusted Information Sharing for Partnerships.