Popular uprisings that never came. Algeria and Morocco in the Light of the Arab Revolts

Författare:

 • Mikael Eriksson

Publiceringsdatum: 2014-03-19

Rapportnummer: FOI-R--3821--SE

Sidor: 59

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Algeriet
 • Marocko
 • rivalitet
 • afrikansk säkerhet
 • Sahel
 • arabiska våren
 • Nordafrika
 • kontraterrorism
 • EU:s grannskapspolitik
 • gasexport
 • fred
 • stabilitet
 • transition
 • Afrika
 • Europa
 • jihadism
 • USA
 • regional integration
 • ENP

Sammanfattning

Denna studie analyserar Algeriets och Marockos säkerhetspolitiska utmaningar. Analysen görs mot bakgrund av de senaste årens omvälvande politiska händelser i Nordafrika. Studien undersöker dels respektive lands nuvarande säkerhetspolitiska utmaningar, dels den regionala dynamik som påverkar båda ländernas säkerhet. Studien består av fyra delar. I den första delen presenteras en regional översikt. Syftet är att sätta Algeriet och Marocko i kontexten av den s.k. arabiska våren. Därefter söks i avsnitt två en förklaring till de båda staternas beteende genom en analys av den säkerhetspolitiska identitet som båda länder skapat sig sedan självständigheten. I avsnitt tre sker en teoretisk diskussion, där teorin om regional rivalitet diskuteras. I avslutningen av studien diskuteras slutsatser och implikationer av den regionala rivalitet som råder. De fyra delarna i studien kan läsas förhållandevis fristående. Studiens viktigaste slutsats är att rivaliteten mellan de två länderna fortsätter att vara politiskt, ekonomiskt och socialt kostsamt för respektive stat, för integrationen av Nordafrika för den afrikanska freds- och säkerhetsarkitekturen (APSA), samt för EU:s grannskapspolitik.