Nigeria – An Overview of Challenges to Peace and Security

Författare:

 • Henrik Persson

Publiceringsdatum: 2014-03-14

Rapportnummer: FOI-R--3834--SE

Sidor: 66

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Nigeria
 • afrikansk säkerhet
 • Afrika
 • Guineabukten
 • Boko Haram
 • Ansaru
 • MEND
 • Västafrika
 • Jos
 • Nigerdeltat
 • sjöröveri.

Sammanfattning

Denna rapport ger en introduktion och översikt till de viktigaste hot mot fred och säkerhet som Nigeria för närvarande står inför. Inledningsvis beskrivs ett antal övergripande utmaningar: fattigdom och ojämlikhet, korruption, bristande säkerhet samt politisk splittring och maktkamp. Dessa faktorer är i hög grad sammankopplade, och ger en bakgrund till följande kapitel: Norra Nigeria: Boko Haram, Ansaru och regionala kopplingar Centrala Nigeria: Krisen i Jos Södra Nigeria: Nigerdeltat - olja och marginalisering Sjöröveri i Guineabukten I dessa avsnitt ges en kort beskrivning av situationen, huvudsakliga orsaker samt de åtgärder som tagits. Nigeria är ett land som, med sin stora befolkning, ekonomi och sitt politiska inflytande, har stor betydelse inte bara i närområdet utan också vidare i västra Afrika och Afrika söder om Sahara i allmänhet. Regionala hot mot fred och säkerhet såsom militant islamism och maritim osäkerhet väcker allt större internationell uppmärksamhet och är nära kopplat till situationen i norra Nigeria och Nigerdeltat. Det ligger därför i internationella aktörers intresse att hålla sig informerade och engagerade i Nigerias framtida utveckling. I detta sammanhang är den politiska utvecklingen relaterat till nästa presidentval 2015, identifierat som särskilt betydelsefullt.