Årsrapport 2013 for FoT-området Ledning och MSI

Författare:

 • Anders Törne
 • Göran Kindström

Publiceringsdatum: 2014-09-04

Rapportnummer: FOI-R--3849--SE

Sidor: 36

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Ledning
 • ledningsdoktrin
 • ledningsorganisation
 • arkitektur
 • informationsfusion
 • be-slutsstöd
 • IT-säkerhet
 • informationsteknologi
 • informationshantering
 • samband
 • tele-kommunikation
 • ad hoc-nät
 • människa-system interaktion
 • MSI
 • soldatsystem
 • prestat-ionsvärdering

Sammanfattning

I denna rapport sammanfattas översiktligt FOI:s verksamhet under 2013 inom forsk-ningsområdet Ledning och MSI. Försvarsmaktens FoT-program inom området har på FOI utgjorts av 14 forskningsprojekt och ett kompletterande projekt. Dessa beskrivs översiktligt i rapporten till innehåll och resultat. Även en sammanfattning av respektive områdes omfattning och inriktning redovisas kortfattat.