Utvärdering av tillpassningsmetoder för Tullverkets andningsskydd

Författare:

 • Kristoffer Svensson
 • Lars Hägglund
 • Ingrid Sundholm
 • Marianne Thunéll
 • Jerker Torpsten

Publiceringsdatum: 2014-03-19

Rapportnummer: FOI-R--3859--SE

Sidor: 33

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Tillpassning
 • tillpassningstest
 • PortaCount
 • andningsskydd
 • tårgas
 • tårgastest

Sammanfattning

I denna rapport jämförs tillpassningstest av skyddsmask med PortaCount/partiklar med tillpassning med tårgas. Även eventuella skillnader i skyddsfaktorer mellan gas- och partikelbelastning undersöks och diskuteras. Skyddsfaktorer som erhålls vid exponering för två olika typer av partiklar, förbränningspartiklar från värmeljus och genererade saltpartiklar har studerats. Utifrån en bedömning baserad på reella exponeringssituationer för Tullverkets personal rekommenderas en tillpassningsfaktor hos andningsskyddet på minst ca 10 000. Det kan dock finnas andra ämnen som kan kräva högre tillpassningsfaktor, eller till och med medhavd luft. Tillpassning med PortaCount fungerar för att bestämma de tillpassningsfaktorer som krävs och bör i huvudsak användas. För att efterlikna en verklig exponeringssituation och för att inge ökat förtroende för skyddet hos användaren bör även tårgastillpassning utföras som komplement till PortaCount-metoden. För att erhålla tillförlitliga tillpassningsfaktorer med PortaCount bör aktiv generering av exponeringsaerosolen användas, t.ex. saltaerosolgenerator. Det finns skillnader i tillpassningsfaktorer mellan gas och partiklar. Det verkar dock inte finnas ett tydligt samband mellan de tillpassningsfaktorer som bestäms för gas respektive partiklar.