Att beställa en simulatorbaserad studie vid FLSC

Författare:

 • Martin Castor
 • Jonathan Borgvall

Publiceringsdatum: 2014-11-14

Rapportnummer: FOI-R--3866--SE

Sidor: 36

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • modellering
 • simulering
 • M&S
 • MoS
 • simuleringsbaserad
 • anskaffning
 • SBA
 • försvarsplanering
 • flygvapnet
 • studie
 • FLSC

Sammanfattning

Denna rapport är avsedd som ett dialogunderlag mellan FOI/FLSC och beställare av simuleringsbaserade studier vid FLSC (Flygvapnets Luftstridsimuleringscenter). Med beställare så avses främst Försvarsmakten och Försvarets Materielverk, som är de vanligast förekommande kunderna till simuleringsbaserade studier vid FLSC. Det finns dock exempel där även industrin beställt sådana studier. Syftet med rapporten är att förmedla erfarenheter kring utformning av en simuleringsbaserad studie vid FLSC för att förhöja studiens resurseffektivitet. I rapporten ges ett antal bedömningar av tidsåtgång och rekommendationer för studier, baserade på erfarenheter från det tjugotal simuleringsbaserade studier som genomförts vid FLSC sedan starten 1998.