En stillastående förändring. Tysk säkerhetspolitik och dess betydelse för Östersjöområdet

Författare:

  • Johan Eellend

Publiceringsdatum: 2014-07-02

Rapportnummer: FOI-R--3912--SE

Sidor: 115

Skriven på: Svenska

Sammanfattning

Denna studie analyserar de förändringar som har ägt rum inom den tyska utrikesoch säkerhetspolitiken under de senaste tyska regeringarna. Ett särskilt intresse riktas mot förändringarnas betydelse för Tysklands relation till Östersjöområdet och Ryssland samt till reformarbetet i det tyska försvaret. Ledande tyska politiker har sedan det sista förbundsdagsvalet deklarerat större förändringar inom den tyska utrikes- och säkerhetspolitiken. Tysklands ledande roll i att hantera Europas ekonomiska kris och landets globala ekonomiska betydelse har också väckt nationella och internationella krav på en mer aktiv tysk politik och ett större internationellt ansvar. Tysk utrikes- och säkerhetspolitik har sedan andra världskriget styrts av ett antal principer som har resulterat i en återhållsam utrikes- och säkerhetspolitik samt i en nära samverkan med multilaterala organisationer som FN, EU och NATO. Samtidigt har Tyskland försökt använda sin ekonomiska styrka för att nå internationellt inflytande. Dessa principer har bestått, men har förändrats för att passa en global värld. En av de mest betydande förändringarna är att Tyskland har kommit att delta i internationella militära operationer. Det tyska försvaret har därför omformats till att vara ett verktyg i landets internationella relationer För de kommande åren har den nya förbundsregeringen deklarerat att Tyskland avser att spela en aktiv roll i den internationella politiken, återuppväcka de goda relationerna med Frankrike och stärka EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. Samarbetet mellan Tyskland, Frankrike och Polen för att finna en politisk lösning på konflikten i Ukraina får ses som ett exempel på en sådan politik. Tysklands framtida position inom EU och utvecklingen av EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik är starkt beroende av hur landet agerar för att lösa ukrainakonflikten. Tyskland betraktar Östersjöområdet som ett lugnt och fredligt hörn av världen där de flesta staterna delar Tysklands syn på värdet av stabila nationella finanser och internationellt samarbete. Tysklands intresse för Östersjöområdet och dess säkerhet har ökat under de senaste åren. Landet ser inga militära hot i Östersjöområdet men söker aktivt samarbete inför internationella operationer och militära övningar. Tysklands goda relationer med Ryssland har sedan 2006 försämrats. De främsta skälen är att de ekonomiska relationerna med Ryssland inte har påverkat Ryssland i demokratisk riktning, samtidigt som Ryssland har visat sig villigt att använda våld i det internationella systemet. Från ett tyskt perspektiv är Ryssland mer ekonomiskt beroende av Tyskland än tvärt om.