Upptäckt av och röjningsrisk med aktiva lasersystem

Författare:

  • Julia Hedborg
  • Markus Henriksson
  • Magnus Pettersson
  • Lars Sjökvist

Publiceringsdatum: 2014-10-13

Rapportnummer: FOI-R--3938--SE

Sidor: 40

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • laser
  • laservarnare
  • upptäckt
  • röjningsrisk

Sammanfattning

Användning av laser blir allt mer vanligt i militära sammanhang. Frågor som uppkommer är hur stor risken att bli upptäckt är då man använder sig av laser samt hur man kan upptäcka en fiende som använder laser? Efter en genomgång av olika typer av militära lasersystem, sensorsystem och atmosfärseffekter dras i rapporten några slutsatser för olika situationer. Det finns två fall som ger stor risk att röja sin position, belysning med pulsad laser mot en plattform som har laservarnare samt långa belysningstider med laservåglängder kortare än 900 nm som kan upptäckas med en bildförstärkare. Övrig laseranvändning är inte riskfri, men för upptäckt krävs i princip att positionen redan är under övervakning. För att upptäcka att den egna plattformen blir belyst är laservarnare den enda metod som ger hög sannolikhet för upptäckt och kan arbeta autonomt. En SWIR-kamera kan sedan användas för att bestämma den exakta positionen som belysningen kommer ifrån, framförallt för belysarlasrar. Då strålningen sprids i stora vinklar i lasersystemets optik behöver kameran inte vara nära den belysta plattformen, utan spridningen upptäcks i vinklar om tiotals grader från laserstrålen. Med en bildalstrande sensor finns det en liten, men långt ifrån försumbar, möjlighet att upptäcka fientlig laseranvändning. För att inse vad det är som belyser sensorn vid en kort exponering kan det vara viktigt att ha bekantat sig med hur en laser ser ut i sensorn.