Omvärldsanalys RYMD 2014

Författare:

  • Sandra Lindström
  • Daniel Faria
  • Kristofer Nevall
  • Victor Jungnell

Publiceringsdatum: 2015-02-13

Rapportnummer: FOI-R--3985--SE

Sidor: 55

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • rymd
  • satellit
  • trend
  • teknikutveckling
  • teknikspridning

Sammanfattning

Teknikutvecklingen på rymdsidan drivs inte längre på av endast militära behov och krav, det blir vanligare med rent kommersiellt drivna idéer och projekt i rymdbranschen. Rymdtekniken är billigare och mer tillgänglig för fler aktörer än de traditionellt stora rymdaktörerna, det är betydligt fler aktörer som har egna operativa satelliter idag jämfört med hur det såg ut för bara 10 år sedan. Teknikutvecklingen är centrerad kring begrepp som miniatyrisering, standardisering, satellitkluster och launch-on demand. Spridning av rymdteknologi sker via bilaterala avtal eller med hjälp av kommersiella aktörer. De tre stora rymdaktörerna USA, Ryssland och Kina håller på att förändra sin rymdpolitik. Det blir även fler aktörer i rymden och fler länder med egna bärraketprogram. Det finns många nya möjligheter för Sverige men samtidigt medför detta att hotbilden blir allt mer komplex.