Gruppens informationshantering. Sammanfattning av genomförd forskning 2012 - 2014

Författare:

  • Björn J E Johansson
  • Per-Anders Oskarsson
  • Jonathan Svensson
  • Charlotte Stenius

Publiceringsdatum: 2014-12-31

Rapportnummer: FOI-R--4012--SE

Sidor: 71

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Soldatstödsystem
  • Spatial lägesuppfattning
  • GPS
  • målinvisning
  • designrekommendationer
  • fältförsök

Sammanfattning

Denna rapport sammanfattar tre års studier av tekniskt stöd för spatial lägesuppfattning. De viktigaste slutsatserna är att 1) stöd i form av GPS, digital karta och elektronisk kompass ger markant förbättring av förmågan att korrekt ange riktningar till olika objekt/positioner utom synhåll, 2) förmågan att ange riktning till objekt/positioner utom synhåll utan tekniskt stöd är mycket begränsad, 3) invisning av riktning till objekt på en elektronisk karta kan göras så snabbt som 5 sekunder, 4) en liten display (3,5 tum) kan användas för att invisa riktning till objekt på dess karta med relativt god precision, 5) det är svårt att bedöma avstånd till objekt som visas på en elektronisk karta, varför kartan bör visa faktiskt avstånd, 6) i mörker kan en elektronisk karta användas tillsammans med bildförstärkare och 7) personer med låg spatial förmåga har störst nytta av att tillföras tekniskt stöd. Rapporten ger också ett antal rekommendationer rörande utformning av ett soldatstödsystem.