Örnen, Björnen och Draken: Militärt tänkande i tre stormakter

Författare:

  • Robert Dalsjö
  • Kaan Korkmaz
  • Gudrun Persson

Publiceringsdatum: 2015-09-22

Rapportnummer: FOI-R--4103--SE

Sidor: 96

Skriven på: Svenska

Sammanfattning

Ett litet land har alltid god anledning att hålla sig à jour med hur stormakterna tänker i militära frågor. Medierna fylls nu med rapporter och lätt yrvakna uttalanden om det ryska "hybridkriget" i Ukraina, som sägs ha ändrat krigets natur och ställt allt över ända. Men har sådana etiketter verkligen täckning i ryskt militärt tänkande och doktrin? Vilka nyheter innehåller den nya ryska militärdoktrinen? Och vilka frågor är det som lyfts fram i den interna ryska debatten om framtidens krigföring? I denna rapport analyserar tre specialister från FOI Försvarsanalys hur man tänker på, och debatterar om, framtida krigföring i tre militära stormakter: USA, Ryssland och Kina. Ambitionen är att kortfattat och lättbegripligt behandla ett antal centrala frågor: Vilken sorts krig ser man framför sig? Mot vilken sorts motståndare? Med vilka medel och för vilka mål? Debatten som analyseras ligger på strategisk nivå, utom i USA-fallet, där det handlar om ett operativt koncept. Rapporten är resultatet av en litteraturstudie. Gudrun Persson, som sedan många år följer och analyserar Ryssland och det ryska försvaret, tar sig an frågorna ovan. Kaan Korkmaz, Asienspecialist, ger en bild av vad den kinesiska debatten säger om hur man tänker sig att använda den imponerande och alltmer moderna härsmakt som Kina nu visar upp. Kinas formidabla upprustning innebär en utmaning mot USA:s hittillsvarande dominans i Östasien, och därmed i förlängningen också mot den säkerhetsordning som rått där sedan 1945. Robert Dalsjö analyserar det amerikanska motdraget till det uppfattade kinesiska hotet i luften och till sjöss, ett koncept under utveckling som kallas Air-Sea Battle.