Kalibrering av FOIs mobila system för mätning av radioaktiv kontamination i människa

Författare:

  • Göran Ågren
  • Micael Granström
  • Jalil Bahar Gogani
  • Erik Johansson

Publiceringsdatum: 2016-05-09

Rapportnummer: FOI-R--4162--SE

Sidor: 20

Skriven på: Svenska