Rymdbaserad radaravbildning. Resultat från avskanning

Författare:

  • Anders Gustavsson
  • Tommy Johansson
  • Victor Jungnell
  • Matti Nylund
  • Thomas Sjögren

Publiceringsdatum: 2018-11-29

Rapportnummer: FOI-R--4201--SE

Sidor: 32

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • radar
  • SAR
  • fjärrspaning
  • satellit
  • rymd

Sammanfattning

Tekniken med radaravbildning från rymden är inte ny men tillmäts idag ett allt större intresse. De rymdbaserade radarsystemens förmågor har förbättrats, t ex genom bättre upplösning. Kostnaderna har även sjunkit vilket inneburit att antalet stater med egna radarsatelliter har blivit fler. Stora nationer som USA, Ryssland och Kina, men även mindre länder som Italien och Israel, har aktiva satellitradarsystem. Den militära nyttan av rymdbaserad radaravbildning handlar dels om övervakning av stora områden och dels om tillgång till högupplösta bilder, även om dessa två förmågor inte kan uppfyllas samtidigt. Till skillnad från optiska system, tillåter radarsystem övervakning oberoende av ljusförhållanden och molnsituation. I militära system går utvecklingen mot en upplösning på decimeternivå. Civila system har sämre upplösning men kan ändå vara av intresse ur ett militärt underrättelseperspektiv. Den högsta upplösningen i civila system är idag någon eller några få meter, vilket för många militära tillämpningar uppfyller minimikraven. Radarsystem med såväl militär som civil användning (dual-use) förekommer. I detta avskannande projekt har en studie över idag operativa och framtida satellitradarsystem genomförts. Såväl satelliternas tekniska prestanda som banval är av intresse. Möjligheten att realisera radarsensorer med små satelliter har också beaktats. I rapporten redovisas intressanta utvecklingstrender inom satellitbaserad radar som påverkar möjlig prestanda. Typiska och intressanta satellitbanor för radarsatelliter diskuteras också. Här redovisas även vissa utvalda exempel på radarsatellitsystem som bedöms som särskilt intressanta.