Jamming effects on frequency-hopping ad hoc networks - Performance analysis

Författare:

  • Anders Hansson
  • Jan Nilsson
  • Ulrika Uppman
  • Ulf Sterner

Publiceringsdatum: 2016-02-23

Rapportnummer: FOI-R--4222--SE

Sidor: 35

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Ad hoc-nät
  • följestörning
  • delbandstörning
  • OLSR MPR-flödning
  • terrängpåverkan

Sammanfattning

För ett taktiskt radionät är det viktigt med ett skydd mot aktiv störning. En ofta använd skyddsmetod är frekvenshopp (FH). En adaptiv störare som en snabb följestörare kan dock vara ett allvarligt hot mot att ad hoc-nät som använder FH. Ett annat, icke-adaptivt störhot mot FH system är delbandsstörning. I denna rapport undersöks ad hoc-nät utsatta för aktiv störning. Först tas en approximativ analytisk metod fram tillsammans med ett antal prestandakriterier. Med hjälp av dessa kriterier undersöks hur störningen påverkas av parametrar såsom avstånd till störare, kommunikationsavstånd mellan noder, frekvenshopptakt, störarens effekt, störarens svarstid och felrättningsförmåga hos radiosystemet. Därefter undersöks nätets egenskaper då det är utsatt för störning med hjälp av nätsimuleringar. Fokus ligger på att undersöka hur terrängen och nätprotokollen påverkar nätet vid följestörning. Terrängen påverkar hur enkelt det är att störa ett nät. I de undersökta fallen blir nätet i den platta terrängen mera utstört än det motsvarande nätet i den kuperade terrängen. Paketfelhalten används som prestandamått och jämförs för ett nät där nätverksprotokollet OLSR MPR-flödning används med ett nät som använder full-flödning. OLSR MPR-flödning är relativt robust vid störning, men inte lika robust som full-flödning. Vi visar också att det är tillräckligt att endast störa protokollkontrolltrafiken för att påverka paketfelhalten.