Soldatens WBAN - förstudie

Författare:

 • Jouni Rantakokko
 • Gunnar Eriksson
 • Anders Hansson
 • Daniel Eidenskog
 • David Lindahl
 • Steven Savage

Publiceringsdatum: 2016-04-01

Rapportnummer: FOI-R--4237--SE

Sidor: 50

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Soldat
 • WBAN
 • WPAN
 • kabelersättare
 • robusthet
 • smygegenskaper
 • säkerhet
 • UWB
 • HBC

Sammanfattning

Syftet med denna förstudie var att genomföra en initial analys av de möjligheter och svårigheter som kan förväntas uppkomma vid ett framtida införande av trådlösa korthållsradionät (WBAN - Wireless Body Area Network) på soldaten. WBANsystemet är primärt avsett för överföring av information från soldatburna sensorer till en processorenhet (dator) och/eller användargränssnitt. Den huvudsakliga motiveringen för att införa WBAN-system på soldaten är att reducera vikt och storlek för soldatens utrustning genom att ersätta kablar och kontaktdon med små, lätta och strömsnåla WBAN-enheter. Utmaningarna vid införandet av ett generellt WBAN-system för soldaten är flera, exempelvis risken för upptäckt eller avlyssning av informationen, robusthet mot störning och interferenser samt att informationen i vissa fall kan vara av kritisk natur vilket kräver hög tillgänglighet. I rapporten ges beskrivningar av utvecklingen av möjliga framtida soldatburna sensorer på kort och lång sikt och de användarbehov som i dagsläget förutses. Initiala analyser har genomförts av robusthet och smygegenskaper för alternativa tekniker, som efterliknar de som anges i standarden IEEE 802.15.6. Generella säkerhetsaspekter för WBAN-system och designrekommendationer för framtida WBAN-system beskrivs även. Slutligen föreslås en roadmap för det fortsatta arbetet som bedöms vara nödvändigt för att möjliggöra ett framtida införande av WBAN i soldattillämpningar.