Georgia: A Defense Reform Assessment

Författare:

  • Adriana Lins De Albuquerque
  • Jakob Hedenskog

Publiceringsdatum: 2016-11-03

Rapportnummer: FOI-R--4306--SE

Sidor: 54

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Georgien
  • försvarsmakt
  • försvarssektor
  • försvarsreform
  • Ryssland
  • NATO

Sammanfattning

Utvecklingen inom den georgiska försvarsreformen går snabbt. Georgien är mottagare av betydande stöd i flera reformrelaterade områden inom försvarssektorn, men landet är angeläget om att utöka detta samarbete för att kunna modernisera och reformera försvarssektorn fullt ut. Denna motivering är förståelig givet säkerhetssituationen i landet, vilken troligtvis inte kommer att förbättras inom den närmaste framtiden. Internationella givare som vill hjälpa Georgien med reform av försvarssektorn kan göra det på olika sätt. Analysen avser att ge Försvarsmakten en överblick över reformbehoven inom den georgiska försvarssektorn. Denna kan i sin tur fungera som ett underlag för att vägleda Försvarsmakten i beslut om vilken sorts reformstöd man vill ge till den georgiska försvarsmakten framöver. I denna rapport analyseras fem specifika områden inom den georgiska försvarssektorn, nämligen förvaltning, träning, militärtekniskt samarbete, logistik och professionell utveckling. Vi finner att förvaltning och logistik är de två områden som är i störst behov av reform. Rapporten avslutas med ett appendix innehållande särskilda förfrågningar om svenskt stöd som kommunicerats till författarna av Georgiens försvarsministerium.