Överflygningsanalys av avbildande jordobservationssatelliter 2016

Författare:

 • Victor Jungnell

Publiceringsdatum: 2016-11-30

Rapportnummer: FOI-R--4320--SE

Sidor: 30

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Överflygningsanalys
 • satellit
 • sensor
 • satellitbana
 • konstellation
 • jordobservation
 • optisk
 • SAR
 • överflygningsfrekvens
 • återkomststid

Sammanfattning

Som en del av pågående FoT-projekt har en studie inom ämnet överflygningsanalys utförts. Överflygningsanalys är ett centralt ämne inom det större området rymdlägesbild. Huvudsyftet med överflygningsanalyserna i denna studie är att ge en uppfattning om hur ofta typiska jordobservationssatelliter med optiska eller SAR-sensorer kan avbilda ett utvalt område på jorden. Öppna datakällor om satelliters banegenskaper och sensorer har använts för att generera typiska överflygningsscenarier. Dessa har i sin tur använts för att få fram en statistisk överflygningsfrekvens för olika fall från enstaka satelliter och existerande konstellationer, samt även till en möjlig framtida rysk satellitflotta. Analysresultaten visar att överflygningsfrekvensen ökar med fler tillgängliga satelliter, men att denna fördel tappas till viss del efter ett visst antal satelliter på grund av samtida och överlappande överflygningar. Överflygningsfrekvensen ökar också med områdets latitud och med satellitens höjd. Resultaten visar också att SAR-satelliter kan avbilda områden cirka 3,5 gånger oftare än optiska satelliter. Detta beror på dels SAR-sensorernas oberoende från lokala ljusförhållanden, dels på att sensorerna har en större möjlig betraktningsvinkel. Det statistiska underlaget visar att en typisk jordobservationssatellit kan avbilda ett område i Sverige i snitt en till två gånger per dygn, beroende på sensortyp. De jordobservationssatelliter som idag finns i bana kan avbilda ett område i Sverige flera gånger per dygn. Dessa satelliter är antingen statliga (militära eller civila) eller kommersiella, de kommersiella levererar data som finns tillgängligt att köpa på marknaden.