NCS3: Internetanslutna styrsystem i Sverige

Författare:

  • Hannes Holm

Publiceringsdatum: 2017-04-05

Rapportnummer: FOI-R--4415--SE

Sidor: 43

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Samhällskritiska tjänster
  • kritiska infrastrukturer
  • industriella informations- och styrsystem
  • kartläggning
  • empiri

Sammanfattning

Samhällskritiska tjänster såsom elkraft, transport och sjukvård är beroende av informationsteknologier för att fungera effektivt. Om dessa teknologier är internetuppkopplade kan även aktörer utan större teknisk kunskap interagera med dem och därmed potentiellt kompromettera deras funktion. Denna rapport beskriver en studie av de teknologier som realiserar samhällskritiska tjänster som är internetanslutna i Sverige. Studien nyttjade databaserna Shodan och Censys för identifiering av internetanslutna system och geodata för kategorisering av dessa i sektorer som tillhandahåller samhällskritiska tjänster. Resultatet visar att det finns internetanslutna komponenter inom flera sektorer, och att elkraft är den klart mest exponerade sektorn. Totalt identifierades 47 komponenter som rörde industriella informations- och styrsystem, 9118 potentiella kontorssystem (varav cirka bedömdes vara 3 % interna) och 1967 potentiella kommunikationssystem.