Det vita hatet: radikal nationalism i digitala miljöer.

Författare: Lisa Kaati, Magnus Sahlgren, Katie Asplund Cohen, Tim Isbister, Nazar Akrami, Eric Hartshorne
Ort: Stockholm
Sidor: 58
Utgivningsår: 2017
Publiceringsdatum: 2017-11-13
Rapportnummer: FOI-R--4463--SE
Nyckelord: radikal nationalism, vit makt, hatbudskap, fördomsfullhet.
Keywords: white supremacy, immigration critic, xenophobia, hate speech, hate
Sammanfattning: I den här rapporten presenteras forskning och analys som gjorts inom ramen för det uppdrag som regeringen har tilldelat Totalförsvarets forskningsinstitut (Ku2016/01373/D - Uppdrag till Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) att göra kartläggningar och analyser av våldsbejakande extremistisk propaganda). Projektet pågår fram till mars 2019 och detta är den tredje rapporten inom ramen för uppdraget. Syftet med den här rapporten är att ge en inblick i några olika digitala miljöer vars gemensamma nämnare är att de alla är främlingsfientliga. Rapporten beskriver också hur psykologi kan förklara fördomsfullhet och främlingsfientlighet, hur det blir när fördomar övergår till hat och några av de sätt som används för att kommunicera hat. Vidare studeras några digitala miljöer som sprider hatbudskap och hur maskulinitet och kvinnosyn uttrycks i radikala nationalistiska miljöer. Avslutningsvis diskuteras några av de problem som vi ser med internet och extremistiska digitala budskap.
Abstract: This report presents research carried out within the project (Ku2016/01373/D - Uppdrag till Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) att göra kartläggningar och analyser av våldsbejakande extremistisk propaganda) that has been assigned to the Swedish Defence Research Agency by the Swedish Government. The purpose of this report is to provide insight into different digital environments with xenophobia as the common denominator. We also describe how psychology can explain prejudices and xenophobia and how prejudices can turn into hate as well as how hate can be communicated on the Internet. We have studied some Swedish immigration critic digital environments; how these environments communicate and what they communicate about. We have also studied how masculinity and women's views are expressed in radical nationalist environments and we conclude with discussing some of the problems we see with the Internet and extremist digital messages.