Det vita hatet: radikal nationalism i digitala miljöer

Författare:

  • Lisa Kaati
  • Nazar Akrami
  • Katie Asplund Cohen
  • Eric Hartshorne
  • Tim Isbister
  • Magnus Sahlgren

Publiceringsdatum: 2017-11-13

Rapportnummer: FOI-R--4463--SE

Sidor: 58

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • radikal nationalism
  • vit makt
  • hatbudskap
  • fördomsfullhet.

Sammanfattning

I den här rapporten presenteras forskning och analys som gjorts inom ramen för det uppdrag som regeringen har tilldelat Totalförsvarets forskningsinstitut (Ku2016/01373/D - Uppdrag till Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) att göra kartläggningar och analyser av våldsbejakande extremistisk propaganda). Projektet pågår fram till mars 2019 och detta är den tredje rapporten inom ramen för uppdraget. Syftet med den här rapporten är att ge en inblick i några olika digitala miljöer vars gemensamma nämnare är att de alla är främlingsfientliga. Rapporten beskriver också hur psykologi kan förklara fördomsfullhet och främlingsfientlighet, hur det blir när fördomar övergår till hat och några av de sätt som används för att kommunicera hat. Vidare studeras några digitala miljöer som sprider hatbudskap och hur maskulinitet och kvinnosyn uttrycks i radikala nationalistiska miljöer. Avslutningsvis diskuteras några av de problem som vi ser med internet och extremistiska digitala budskap.