Teknik för IT-säkerhet - Slutrapport

Författare:

  • Jacob Löfvenberg

Publiceringsdatum: 2018-01-22

Rapportnummer: FOI-R--4496--SE

Sidor: 20

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • IT-säkerhet
  • assurans
  • formella metoder

Sammanfattning

Denna rapport beskriver det arbete som utförts inom ramen för FoT-projektet Teknik för IT-säkerhet, åren 2015-2017, och adresserar frågor om att hitta säkerhetslösningar som möjliggör effektiv IT-användning. Projektet har huvudsakligen bedrivits i form av ett antal separata studier inom området. Rapporten sammanfattar resultaten från dessa studier och beskriver kortfattat övriga aktiviteter i projektet.