Effekter av elektromagnetiska störningar på TCP/IP-protokoll

Författare:

  • Kia Wiklundh
  • Anders Hansson
  • Jimmi Grönkvist

Publiceringsdatum: 2018-02-26

Rapportnummer: FOI-R--4554--SE

Sidor: 32

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • TCP
  • IP
  • elektromagnetiska störningar

Sammanfattning

Elektromagnetiska störningar på radiokanalen kan orsaka en prestandanedsättning i kommunikationssystem. Idag införs IP-baserad kommunikation på bred front i samhället och även i Försvarsmaktens radionät. IP är dock ursprungligen utvecklat för trådbundna nät där mottagningsförhållandena är annorlunda jämfört med vad som gäller för ett radiosystem. Eftersom TCP/IP protokollen inte är anpassade för de kanalvariationer som orsakas av elektromagnetiska störningar, är det viktigt att analysera vilka problem som kan uppstå. Störningar på det fysiska lagret fortplantas uppåt till högre lager i TCP/IP-stacken, där tjänster och applikationer påverkas. I rapporten undersöks konsekvenser av elektromagnetiska störningar på högre lager och vi beskriver hur protokollen påverkas av radiokanalens egenskaper. Av kompatibilitetsskäl bör inte TCP/IP-protokollen modifieras utan en omfattande standardiseringsprocess. Därför är målsättningen här att ge rekommendationer avseende länk- och applikationsdesign för att få effektivare kommunikationssystem. En slutsats från arbetet är att feldetektering på länklagret är viktigt eftersom oupptäckta bitfel i paketen kan påverka trafiken i nätet negativt.