Trump och amerikansk säkerhetspolitik. En analys av president Trump och hans utrikespolitiska tradition

Författare:

 • Niklas Rossbach

Publiceringsdatum: 2018-01-29

Rapportnummer: FOI-R--4562--SE

Sidor: 56

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Trump
 • presidenter
 • typer av presidenter
 • säkerhetspolitik
 • utrikespolitisk tradition
 • försvarsmakt
 • Mellanöstern
 • Asien
 • Europa
 • Ryssland
 • NATO
 • decline
 • overstretch
 • USA.

Sammanfattning

Denna studies originalitet ligger inte i ämnet utan i metoden och till del slutsatserna. Att amerikanska presidenter har ett stort inflytande över säkerhetspolitiken är välkänt. Amerikanska försvars- och utrikespolitiska beslut påverkar stora delar av världen. Sålunda är det självklart viktigt att studera beslutsfattaren i Vita huset. Efter ett år vid makten har behovet av att förstå Donald Trump inte minskat. Analysen visar att Trump sannolikt kommer visa sig vara en så kallat "aktivnegativ" president-typ enligt en etablerad förklaringsmodell. Det innebär att han vill vara framträdande men att han samtidigt inte är helt bekväm med sin roll. Visserligen kan Trump ses som en populist men likväl har hans syn på omvärlden en klangbotten i en gammal amerikansk utrikespolitisk tradition. Studien visar vad det kan innebära när en tradition som står för ett begränsat amerikanskt engagemang i omvärlden börjar få ett avgörande genomslag i Washington. Men Trump kommer att engagera sig i de säkerhetspolitiska problem som hans väljare är intresserade av, och det är i första hand de problem som riskerar att drabba amerikaner i USA, såsom terrorism och missiler. Trumps säkerhetspolitik är av särskild betydelse eftersom internationella förhållanden håller på att förändras på ett avgörande vis för första gången sedan kalla krigets slut. Möjligen är Trump med sin unika förhandlingstaktik särskilt rustad för en tid då diplomati i en högre grad än tidigare präglas av nollsummespel. Trump är kontroversiell utanför USA, men även i hemlandet. Det innebär att motvikterna till den exekutiva makten, kongressen och högsta domstolen, kan komma att kunna flytta fram sina positioner på presidentämbetets bekostnad. En stark exekutiv makt har ofta förknippats med ett internationellt engagerat USA. Minskar ämbetets inflytande inom amerikansk politik kan det på sikt innebära att USA blir mindre internationellt tillvänt. Ifall USA inte längre leder en amerikansk världsordning kommer amerikanska allierade och partners att behöva hantera en ökad internationell instabilitet.