Molntjänster inom industriella informations- och styrsystem

Författare:

  • Amund Gudmundson Hunstad
  • Martin Karresand

Publiceringsdatum: 2018-07-05

Rapportnummer: FOI-R--4597--SE

Sidor: 37

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Industriella informations- och styrsystem
  • molntjänster
  • säkerhetsaspekter

Sammanfattning

Molntjänster framträder i ökande grad som smidiga och attraktiva för industriella informations- och styrsystem. Säkerhetsmässiga avvägningar är dock nödvändiga rörande vilka delar av system som det kan vara tänkbart att utlokalisera. Denna rapport redovisar en kategoriindelning av molntjänster, deras tillhandahållna servicenivåer och relaterade säkerhetsutmaningar. Med detta som utgångspunkt formuleras en uppsättning säkerhetsrelaterade råd för systemägare och operatörer av industriella informations- och styrsystem. Studien drar som slutsats att det är av vikt att säkerställa egen kompetens inom IT-säkerhetsområdet och incidenthanteringsresurser även vid en övergång till molntjänster.