Upgrade and Further Development of SAUNA Field Report 3-Prototype design

Författare:

  • Mattias Aldener
  • Tomas Fritioff

Publiceringsdatum: 2018-10-09

Rapportnummer: FOI-R--4620--SE

Sidor: 26

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Radioxenon
  • SAUNA Field
  • OSI
  • ädelgas

Sammanfattning

Rapporten innehåller prototypdesignen för uppgradering av SAUNA Field systemet. Designen är baserad på resultaten från rapport 1 och 2 i samma projekt samt diskussioner under och efter koordinationsmöte 2 i Wien. Rapporten inkluderar den slutgiltiga designen för uppgradering av SAUNA Field systemet och omfattar punkterna 3.4.1-3.4.3 i offerten. Detaljer för detta uppdrag beskrivs i CTBTO kontraktet nummer 2017-1505 (FOI 2017-1283).