Avskanning av forskningsfronten 2018

Författare:

 • Christina Grönwall
 • Göran Kindvall
 • Elisabeth Lång
 • Anna Lindberg
 • Nima Khodabandeh
 • Johan Schubert
 • Maja Karasalo

Publiceringsdatum: 2018-12-19

Rapportnummer: FOI-R--4660--SE

Sidor: 18

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Framsyn
 • avskanning
 • HSTOOL
 • forskningsfront

Sammanfattning

Avskanning av forskningsfronten syftar till att på bred front fånga upp aktuell forskning som bedrivs av olika forskningsutövare. Det kan handla om vetenskapliga framsteg inom såväl försvarsforskning som om civil forskning med möjlig militär tillämpning. Avskanningsverksamheten är framåtblickande med ett tidsperspektiv för framtida tillämpningar på upp till 25 års sikt. I den efterföljande analysen värderas betydelsen för Försvarsmakten och förslag ges på hur resultaten kan omhändertas. Denna rapport sammanfattar 2018 års verksamhet och resultat i projektet "Avskanning forskningsfronten 2018"som är en del av området "Omvärldsbevakning Avskanning FOI 2018" AF.9201352 inom koncernövergripande FoU. En stor del av arbetet har genomförts i samarbete med TNO (Nederländerna) och DRDC (Kanada) inom det projektavtal FOI har med dessa organisationer. I år har fokus varit utveckling av metodik för att värdera omogen teknik (låg TRL-nivå) och tester av metodiken. FOI:s verktyg för automatiska analyser för avskanning, HSTOOL, har utvecklats och innehåller nu automatisk gruppering av artiklar och detektion av en grupperings ämnesinnehåll. Framsynsarbete och metodik för framsynsarbete har blivit ett alltmer intressant område i samband med Sveriges och Europas ökade intresse för teknikutveckling inom försvarsområdet. Det har fått till följd att det pågår flera aktiviteter parallellt på FOI, i Sverige, Europa samt inom EDA och NATO. Detta projekt fungerar som en nod för dessa aktiviteter, främst genom personalunioner. De aktiviteter som projektmedlemmar deltagit i beskrivs kortfattat.