Blockkedjor - Är blockkedjor en användbar teknik för militärt bruk?

Författare:

  • Amund Gudmundson Hunstad
  • Lars Westerdahl

Publiceringsdatum: 2018-12-13

Rapportnummer: FOI-R--4679--SE

Sidor: 44

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • blockkedjor
  • konsensusmodeller
  • distribuerade system
  • spårbarhet
  • oföränderlighet
  • tilltro
  • transaktion

Sammanfattning

Blockkedjor är digitala och distribuerade motsvarigheter till huvudbok eller liggare för att föra löpande anteckningar, i en miljö utan central lagring och central styrning. Användning av blockkedjor möjliggör att spårbart och tillförlitligt bokföra transaktioner av olika varianter. Denna omvärldsstudie beskriver övergripande hur blockkedjor är uppbyggda och fungerar. Aktuella tillämpningar av blockkedjor och utvecklingsmöjligheter dessa ger redovisas och diskuteras. Huruvida blockkedjor kan ha adekvata och relevanta tillämpningar inom Försvarsmakten diskuteras. Slutsatsen är att användning av blockkedjor kräver att Försvarsmakten resonerar kring sina behov av distribuerade system, spår-barhet, sekretess och hög systemprestanda.