5G-tekniker i militära tillämpningar - En skanning av området

Författare:

 • Börje Asp
 • Erik Axell
 • Patrik Eliardsson
 • Tore Lindgren
 • Jan Nilsson

Publiceringsdatum: 2019-02-26

Rapportnummer: FOI-R--4711--SE

Sidor: 33

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

 • Informationssäkerhet

Nyckelord:

 • 5G
 • arkitektur
 • SDN
 • flexibilitet
 • interferensundertryckning
 • litteraturstudie

Sammanfattning

Rapporten är resultatet av en litteraturstudie genomförd på FOI med syfte att undersöka möjligheterna med nya 5G-tekniker inom militär kommunikation. Som bakgrund börjar rapporten med att behandla 5G-scenarier och användarfall och översiktligt beskriva nuvarande standardiseringsläge samt hur 5G-systemen kommer att se ut. Därefter beskrivs de olika teknikerna som studerats och deras eventuella betydelse inom militär kommunikation. Generellt kommer 5G att bidra till mera redundans och en ökad flexibilitet. Det medför flera fördelar, bl.a. snabba omkonfigureringar av näten som ökar robustheten mot störning. Flera nya tekniker förutspås få betydelse för militära tillämpningar, speciellt kan nämnas mjukvarudefinierade nät och nya sätt att utföra interferensundertryckning.