Kinas rymdprogram och rymdförmågor

Författare:

  • Sandra Lindström
  • John Rydqvist

Publiceringsdatum: 2019-03-12

Rapportnummer: FOI-R--4718--SE

Sidor: 63

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

  • CBRN-frågor

Nyckelord:

  • Kina
  • rymd
  • rymdprogram
  • satellit
  • förmåga
  • utveckling
  • policy

Sammanfattning

Utvecklingen inom rymdområdet går fort, både vad gäller policy och teknikutveckling. Allt fler aktörer involveras och området erbjuder fler möjligheter samtidigt som fler hot och risker uppstår. I den här rapporten redovisas i första hand de för Försvarsmakten intressanta delarna av Kinas rymdprogram avseende både policy- och teknikutveckling. Först presenteras den historiska utvecklingen i Kina, den övergripande rymdpolitiken och målsättningar med denna. Därefter redovisas den tekniska utvecklingen med fokus på 2000-talet följt av hur rymdverksamheten i Kina är organiserad. Den avslutande delen diskuterar Kinas internationella samarbeten på rymdområdet och ger några exempel på detta. Kinas förhållningssätt till rymdområdet har förändrats sedan 1980-talet. Kina har nu mycket höga ambitioner och är idag en ledande rymdnation. Kinas utveckling inom rymdområdet har varit mycket expansiv under 2000-talet och särskilt under de senaste tio åren. Kinas huvudfokus är att konsolidera de militära rymdresurserna och stärka det civil- militära nyttjandet av rymdresurser. Målet är att stärka det nationella varumärket, förmågan till rymdoperationer och förmågan att självständigt utveckla och driva rymdtjänster. Det är tydligt att Kinas rymdprogram varken är helt militärt eller helt civilt. Kina har idag en oberoende kapacitet för att skjuta upp och utveckla alla olika typer av satelliter som de har behov av, såväl militärt och civilt som kommersiellt. Kina har även öppnat upp för kinesiska privata aktörer inom olika delar av rymdområdet för att kunna konkurrera på den globala arenan. I framtida konflikter ser Kina informations- och beslutsöverläge som helt avgörande. Rymdresurserna är kritiska för att uppnå detta och överläge på rymdarenan är därför avgörande. Målsättningen är att ha en robust kombination av defensiva och offensiva rymdförmågor. Kina satsar stort på att utöka sitt internationella samarbete och nätverk. Samtidigt uppvisar Kinas organisations-, finansierings- och ledningsstrukturer inom rymdområdet mycket starka militära kopplingar.