Aktiva operationer på cyberdomänen: Folkrättslig normativ utveckling

Författare:

  • Erik Zouave

Publiceringsdatum: 2019-07-05

Rapportnummer: FOI-R--4776--SE

Sidor: 29

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

  • Övrigt
  • Informationssäkerhet

Nyckelord:

  • Aktivt cyberförsvar
  • aktiv cyberförmåga
  • aktiva cyberoperationer
  • offensiva cyber
  • folkrätt
  • krigets lagar

Sammanfattning

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har fått i uppdrag att stödja uppbyggnaden av Försvarsmaktens förmåga att genomföra operationer i cyberdomänen, särskilt med fokus på aktiva operationer och med efterlevnad av folkrätten. Denna rapport bidrar med en övergripande lägesbild av den internationella utvecklingen av folkrättsliga normer för cyberoperationer och dess implikationer för aktiva cyberoperationer. Lägesbilden fokuserar på normutveckling inom överstatliga organisationer av strategiskt intresse för svensk säkerhets- och försvarspolitik, i synnerhet Förenta nationerna, Europeiska Unionen, Nordatlantiska fördragsorganisationen, och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa. Det internationella normutvecklande arbetet sammanfaller ofta med en diplomatisk vilja att upprätta förtroendeskapande åtgärder för internets styrning och i synnerhet internets säkerhet och stabilitet. Medan det finns en utbredd konsensus att folkrätten gäller på cyberdomänen, särskilt FN-stadgan, krigets lagar och mänskliga rättigheter, finns det ingen utbredd konsensus om hur dessa ska tillämpas. I de fall där tillämpningsåtgärder börjar utvecklas tenderar man att välja icke-bindande former för tillämpning av folkrätten, såsom vägledningar, manualer och studier.