Simuleringsbaserat stöd till spelverksamhet och värdering - Användning av modellen för datagenerering

Författare:

  • Patrik Thoren
  • Pontus Hörling

Publiceringsdatum: 2020-05-04

Rapportnummer: FOI-R--4846--SE

Sidor: 20

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

  • Ledningsteknologi

Nyckelord:

  • Simuleringsmodell
  • Monte Carlo-simuleringar
  • Markstrid
  • Avdömningsunderlag
  • Analys
  • Statistisk utfallstabell
  • FLAMES

Sammanfattning

Inom projektet Simuleringsbaserat stöd till spelverksamhet och värdering (SSSV) har under 2016 - 2018 simuleringsmodellen SSSV Mark 2018 utvecklats för att generera data för att konstruera avdömningsunderlag (AU). Detta inom ramen för Försvarsmaktens beställning AA.8041501 - FOI stöd till FM förmågeinriktning 16 - 18 (MKOK 804). Bakgrunden är LEDS behov av avdömningsunderlag för att ge förslag på utfall av förbandsaktiviteter som strid, att använda i operativa spel. AU kan byggas upp genom att generera statistiska data med hjälp av simuleringsmodeller. Det görs genom Monte Carlo-simuleringar med stokastiska modeller, vilket med olika slumpfrön producerar ett spann av utfall. SSSV Mark 2018 är en prototyp för denna typ av simuleringsmodell. I rapporten beskrivs i grova drag vilka frågor som modellen potentiellt (efter utveckling) kan besvara, vilka parametrar som kan varieras eller fixeras för de analyser som kan göras och hur man metodmässigt använder modellen för att skapa avdömningsunderlag.