Signaturmaterial 2017-19 - Slutrapport

Författare:

 • Linda H Karlsson
 • Åsa Andersson
 • Tomas Hallberg
 • Hans Kariis
 • Lars Pettersson
 • Anna Pohl
 • Steven Savage
 • Christina Åkerlind

Publiceringsdatum: 2019-12-10

Rapportnummer: FOI-R--4852--SE

Sidor: 36

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

 • Sensorer och signaturanpassning

Nyckelord:

 • Signaturanpassning
 • kamouflage
 • signaturmaterial
 • radarabsorberande material
 • adaptiva kamouflage
 • civila trender
 • dual–use
 • materialteknik
 • biomimetik
 • polarisation
 • superhydrofobisk
 • optiska antenner
 • IR–emitterande material
 • slutrapport
 • militär nytta
 • mätteknik

Sammanfattning

I den förändrade omvärlden har risken att möta en motståndare med en avancerad sensorteknologi ökat, vilket också ökar behovet av signaturanpassning. Inom signaturanpassning är materialen som kamouflage eller ytor består av mycket viktiga komponenter, eftersom materialens egenskaper påverkar hur väl ytorna kan detekteras av sensorer. Utvecklingen av nya sensorer, bland annat till nya våglängdsband, sker snabbt och därför behöver signaturmaterialutvecklingen hålla jämna steg. Inom projektet Signaturmaterial har FOI under 2017-2019 undersökt hur den civila utvecklingen inom materialteknik kan komma till nytta för Försvarsmakten genom förbättrad kunskap om signaturanpassning. Signaturanpassning inom visuella, infraröda och radarvåglängder har studerats. Materialutvecklingen går fort och om de civila trenderna kan fångas upp och omsättas till teknologier användbara för militära system finns en potential för en stor militär nytta. Kunskap om signaturanpassning är också viktig för värdering och utveckling av egna sensorer då vi ser att även andra länder prioriterar kamouflageutveckling.