Tekniköversikt autonoma och obemannade system - Del 2: Markstriden

Författare:

 • Jouni Rantakokko
 • Kristofer Bengtsson
 • Jonas Nygårds
 • Fredrik Näsström
 • Rogier Woltjer

Publiceringsdatum: 2020-03-17

Rapportnummer: FOI-R--4901--SE

Sidor: 117

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

 • Övrigt

Nyckelord:

 • obemannad
 • autonom
 • UAV
 • RPAS
 • UGV
 • styrning
 • förmågor
 • EOD
 • spaning
 • övervakning
 • målinmätning
 • beväpning
 • logistik
 • CASEVAC

Sammanfattning

Markförband världen över använder idag ett stort antal obemannade system, både flygande och markgående plattformar. De obemannade systemen ger i många situationer en ökad operativ effekt. Det finns dock ett stort behov av att förbättra bland annat kommunikations- och navigationssystem och funktioner som autonom körning i terräng för att de även i en konflikt mot en högteknologisk motståndare ska kunna fortsätta utgöra den uppskattade förmåge- och effekthöjare som de idag utgör vid internationella insatser. I rapporten beskrivs några representativa existerande obemannade system för markstriden. Utvecklingen och införandet av obemannade system går snabbt internationellt. Forskningen och utvecklingen i USA, Ryssland och Storbritannien beskrivs och den internationella utvecklingen används som underlag för att ta fram bedömningar av mognadsgraden och en uppskattning av tidslinjalen för det möjliga införandet av nya förmågor. En analys av utvecklingen inom olika kritiska teknikområden, såsom styrning och ledning, robusta kommunikations- och positioneringssystem, automatisering av spaning och målinmätning och samverkan mellan bemannade och obemannade system, beskrivs även. Sju förslag på preliminära koncept för hur obemannade system skulle kunna fylla utvalda förmågebehov beskrivs slutligen i rapporten.