AI och framtidens försvarsmedicin

Författare:

 • Yohan Robinson
 • Marianela Garcia Lozano
 • Jessica Appelgren
 • Jan Benshof
 • Henrik Börjesson
 • Jonas Clausen Mork
 • Marcus Dansarie
 • Jenny Gustafsson
 • Sofia Hedenstierna
 • Claes Ivgren, Klas Karlgren
 • Linus Luotsinen
 • Jouni Rantakokko
 • Niclas Wadströmer

Publiceringsdatum: 2020-12-15

Rapportnummer: FOI-R--5045--SE

Sidor: 157

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

 • Ledningsteknologi

Nyckelord:

 • AI
 • hälso- och sjukvård
 • krigssjukvård
 • försvarsmedicin
 • autonoma system
 • djupinlärning
 • beslutsstöd
 • triage

Sammanfattning

Medicinskt legitimerad personal är, och kommer med stor sannolikhet fortsatt att vara, en knapp resurs inom Försvarsmaktens sjukvårdsorganisation. I denna rapport ges en översikt över pågående och planerade ansatser baserade på artificiell intelligens (AI) inom akutsjukvård med särskild tonvikt på omhändertagandet av traumapatienter, där lösningarna skulle kunna bidra till att Försvarsmakten kan bibehålla sin sjukvårdskapacitet i kritiska lägen. Rapporten är ett resultat av samarbetet mellan FM, FOI, FMV, FHS och KI, och vänder sig i första hand till Försvarsmaktens strategiska ledning. Användningen av AI-teknik i framtida beslutsstöd kan skapa nya möjligheter till avlastning av personal och resurseffektivisering. Tekniken ger möjligheter att i realtid samla in, bearbeta och analysera stora mängder blandad information om förbands hälsoläge och fysiska stridsvärde. Bedömning av skadade kan t.ex. göras av triagedrönare och den efterföljande evakueringen kan underlättas av intelligenta autonoma plattformar. Införandet av AI-system ställer dock vårdgivaren inför svåra etiska och medikolegala överväganden. Försvarsmedicin har en central roll i Försvarsmaktens krigföringsförmåga och för samhällets uthållighet. För att nyttja hela AI-teknikens framfart till Försvarsmaktens nytta måste dess innebörd och konsekvens för försvarsmedicinen förstås. Därför rekommenderar denna studie att Försvarsmaktens framtida satsningar inom AI och autonomi inkluderar den försvarsmedicinska teknikutveckling som är beskriven i denna rapport.

Dela sidan