Defence Economic Outlook 2020 - An Assessment of the Global Power Balance 2010-2030

Författare:

  • Per Olsson
  • Alma Dahl
  • Tobias Junerfält

Publiceringsdatum: 2020-12-17

Rapportnummer: FOI-R--5048--SE

Sidor: 86

Skriven på: Engelska

Forskningsområde:

  • Försvarsekonomi

Nyckelord:

  • Maktbalans
  • militära utgifter
  • ekonomi
  • materiel

Sammanfattning

Den globala militära och ekonomiska maktbalansen har förändrats avsevärt under det senaste årtiondet. Medan USA och dess europeiska allierade fortsatt innehar ett tydligt militärt övertag, har icke-västliga stormakter såsom Kina och Ryssland stadigt minskat detta gap. Det senaste årtiondet har Kinas andel av världens militära utgifter såväl som dess andel av världsekonomin ökat betydligt. På senare år har USA och flertalet europeiska länder lagt större fokus på stormaktsrivalitet och ökat sina militära utgifter. Detta kan sakta ner, men kommer osannolikt vända, de senaste årtiondets observerade trender. Det är denna studies bedömning att USA kommer fortsätta inneha ett övergripande militärt övertag år 2030. Däremot kommer den kinesiska ekonomin sannolikt bli världens största och den kinesiska flottan sannolikt uppnå en större numerär än den amerikanska, runt samma tid. Fortsatt tillväxt av Europas militära utgifter är långt ifrån garanterad. Däremot förefaller Eurozonens ekonomiska övertag gentemot Ryssland öka. Trots detta är det sannolikt att Ryssland kommer att bibehålla, till och med stärka, sina militära förmågor. Dessa bedömningar är inte förutbestämda, inte heller är de obestridliga. De är däremot baserade på detaljerad data såväl som tydligt definierade och motiverade antaganden.