Forskningsöversikt: datakomprimering, informationsfusion, dataanalys

Författare:

  • Edward Tjörnhammar
  • Ronnie Johansson
  • Gunnar Eriksson
  • Johan Schubert

Publiceringsdatum: 2022-05-02

Rapportnummer: FOI-R--5237--SE

Sidor: 72

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

  • Ledningsteknologi

Nyckelord:

  • Avskanning
  • komprimering
  • dataanalys
  • informationsfusion

Sammanfattning

Den här rapporten omfattar en avskanning år 2021 av tre olika områden: kompression, informationsfusion och dataanalys. En uppskattning av den framtida utvecklingen av utvalda delområden och en jämförelse med avseende på delområdenas mognadsgrad och relevans görs.

Dela sidan