Patrullering med poker-AI: Systematiskt oförutsägbar patrullering i sjö, mark och cyberrymd

Författare:

 • Joel Brynielsson
 • Mika Cohen
 • Farzad Kamrani
 • Daniel Oskarsson

Publiceringsdatum: 2022-04-25

Rapportnummer: FOI-R--5291--SE

Sidor: 17

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

 • Ledningsteknologi

Nyckelord:

 • Patrullering
 • Övervakning och spaning
 • Oförutsägbarhet
 • Beslutsstöd
 • AI
 • Planering under osäkerhet

Sammanfattning

I denna rapport beskrivs operativa AI-baserade beslutsstödsystem som används för att planera systematiskt oförutsägbar patrullering inom olika arenor, systemens underliggande AI-metoder, och experiment som bedrivits med dessa metoder på FOI under 2021.

Dela sidan